top of page
Image by Mike Erskine

 Vertrouwenspersoon

Vertrouwen &
integriteit

Binnen onze vereniging staat er ook een vertrouwenspersoon ter beschikking aan de leden. De vertrouwenspersoon is er onder meer voor het opvangen, begeleiden en ondersteunen van leden, het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en voor het verwijzen naar professionele hulpverleners. De vertrouwenspersoon behandeld alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. De vertrouwenspersoon wordt aangesteld op basis van zijn competenties aangaande de bovengenoemde criteria. 

Onze vertrouwenspersoon is Ries van Kooij. U kunt de vertrouwenspersoon op de vereniging aanspreken of uw vraag / zaak mailen naar vertrouwenspersoon@svhetguldenschot.nl

bottom of page