top of page
Image by Maxim Potkin ❄

Regelementen

Op deze pagina vindt u de verschillende regelementen die op onze vereniging gelden. Hierin staan de regels die we als vereniging hebben opgesteld voor het veilig en verantwoord beoefenen van de schietsport. Daarnaast bevatten deze documenten ook essentiële informatie voor het goed functioneren van onze schietsportvereniging. Lees deze goed door!

Baanregelement

Onder deze knop vindt u het baanregelement van onze accommodatie. Alle regels waar u zich als lid van de vereniging op onze schietbaan aan dient te houden. Lees deze goed door zodat u op de hoogte bent van de geldende regels!

Huishoudelijk regelement

Onder deze knop vindt u het huishoudelijk regelement van onze vereniging. Hierin staat basisinformatie over het optreden van de verenging vermeld.

Privacy regelement

Onder deze knop vindt u het privacy regelement van onze vereniging. Daarin worden rechten en plichten van onze schutters en bezoekers m.b.t. de AVG vermeld.

bottom of page