top of page
Image by Maxim Potkin ❄

DE schietsport

inleiding schietsport

Sportschieten is een sport die geschikt is voor iedereen en voor iedere leeftijd. Het is een sport voor perfectionisten die niets willen missen. Een (Olympische) sport waar alles in zit en die kan worden beoefend van recreatief tot aan topsportniveau. Een sport die in Nederland momenteel door circa 40.000 bij de KNSA geregistreerde schutters wordt beoefend in de leeftijdscategorie van circa 9 tot 90 jaar.

Om een (zeer) goede schutter te worden, moet iemand wel over bepaalde extra kwaliteiten beschikken. Om aansprekende resultaten te behalen bij het schieten, zijn een goede conditie, lichaamsbeheersing en concentratievermogen belangrijk. Met deze eigenschappen kan iemand zelfs uitgroeien tot een topper, waarvan Nederland er inmiddels een aantal kent. Het hoogste niveau dat een sportschutter kan bereiken, is het lidmaatschap van één van de KNSA-kernploegen (o.a. Geweer, Pistool, Kleiduiven).

Zowel voor de recreatieve als voor de wedstrijdschutter worden ieder jaar veel (KNSA-) wedstrijden georganiseerd. Junioren komen daarbij zelfs specifiek aan bod met de speciaal voor hen ingestelde jaarlijkse Juniorencompetitie. Junioren kunnen uiteraard ook aan andere wedstrijden deelnemen, net zoals senioren en veteranen, zowel dames als heren. De Associatie organiseert wedstrijden voor elke categorie en voor elk niveau schutter.

Tevens worden regelmatig topschutters uitgezonden naar internationale wedstrijden, zoals Europese en Wereldkampioenschappen, Wereldbekerwedstrijden en één maal in de vier jaar naar de Olympische Spelen.

Natuurlijk is het slechts een zeer select gezelschap dat op zo'n hoog niveau wil en kan schieten. Het merendeel van de sportschutters beoefent de schietsport op recreatief niveau, en neemt al dan niet deel aan wedstrijden binnen of buiten de eigen vereniging.

Veiligheid
De schietsport is één van de veiligste sporten in ons land. De KNSA draagt hiertoe bij door het opstellen van goede reglementen, het opleiden van deskundig kader en het adviseren bij de bouw van veilige schietbanen.

Schietsportonderdelen
De schietsport kent een zeer grote diversiteit aan onderdelen (disciplines). Ze wordt namelijk beoefend met verschillende vuur- en luchtdrukwapens, waarvoor afzonderlijke disciplines zijn ingesteld. De vuurwapens variëren van zeer moderne schietsportwapens tot zeer oude voorladers uit vorige eeuwen. De KNSA kent binnen haar organisatie verschillende wapengroepen, zoals Luchtgeweer, Klein Kaliber Geweer, Groot Kaliber Geweer, Pistool, Kleiduiven en Historische Wapens.

Voor al deze wapengroepen en onderdelen zijn reglementen vastgesteld aan de hand waarvan wedstrijden worden verschoten (open wedstrijden, klasseringswedstrijden, postwedstrijden, juniorenwedstrijden, enzovoorts). Voor (bijna) ieder onderdeel bestaan tevens KNSA-kampioenschappen, zoals Afdelings, Districts- en Nederlandse Kampioenschappen. Op de Olympische Spelen worden in totaal 15 schietsportdisciplines beoefend. Het kleiduivenschieten is wellicht het meest bekende voorbeeld daarvan, maar er is ook een grote verscheidenheid aan geweer- en pistooldisciplines onder de Olympische onderdelen. Ook Nederlandse (top-) sportschutters (kernploegleden) nemen regelmatig deel aan de Olympische Spelen, waarvan de schietsport trouwens als één van de eerste sporten reeds vanaf het ontstaan een vast onderdeel is. Topsport is de KNSA dus niet vreemd.

Wapens
Voor de beoefening van de schietsport is een (sport-)wapen nodig. Een beginnende sportschutter die lid is van een (KNSA-) schietsportvereniging, mag volgens de Nederlandse wetgeving meteen een eigen luchtdrukwapen aanschaffen maar (nog) geen vuurwapen. Mede daarom zijn de luchtdrukdisciplines (luchtgeweer/luchtpistool) bij uitstek geschikt voor personen die net kennismaken c.q. beginnen met de schietsport. Ook de basistechnieken van het geweer- en pistoolschieten (klein- en grootkaliber) kunnen met luchtdrukwapens goed worden aangeleerd. Maar een beginner kan ook één van de vele andere door de KNSA gereglementeerde en/of erkende disciplines beoefenen. Gelet op de relatief hoge aanschafkosten van een schietsportwapen maar ook vanwege het feit dat een schutter pas na enige tijd (minimaal één jaar lidmaatschap van een KNSA-schietvereniging) een eigen vuurwapen mag aanschaffen, kan een schutter ook (eerst) gebruik maken van zogenaamde ‘verenigingswapens’. Dit zijn wapens die binnen de vereniging beschikbaar zijn. Eén of meerdere leden van de vereniging hebben een verlof voor deze wapens en mogen deze op de schietbaan overdragen aan een schutter. Zo kan iemand eerst kennismaken met verschillende schietsportonderdelen voordat hij of zij een keuze maakt voor een bepaalde discipline en daarna voor de eventuele aanschaf van een eigen wapen dat geschikt is voor de beoefening van die discipline.

Het is niet noodzakelijk of verplicht om een eigen wapen aan te schaffen; de wapens van de vereniging kunnen daarvoor ook worden gebruikt. Vaak is het natuurlijk wel zo, dat iemand een eigen wapen wil hebben om zo vaak en goed mogelijk mee te kunnen oefenen op de schietbaan, zodat betere resultaten kunnen worden behaald.

Introcuctiefilm schietsport

Deze film geeft u kort en bondig een kijkje in de schietsport bij één van de 700 schietsportverenigingen in Nederland. Onderwerpen zoals de verschillende takken van de schietsport, de gedrag- en spelregels, de veiligheid en de voorwaarden voor het lidmaatschap passeren de revue.

DE knsa

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de instantie in Nederland die - zoals de KNVB dat doet voor de voetbalsport - de belangen behartigt van alle (aangesloten) schietsportverenigingen. Bovendien vertegenwoordigt de KNSA, als officieel erkend gesprekspartner, de schietsport op nationaal niveau onder andere bij diverse overheden en ministeries (VWS, Justitie & Veiligheid, Defensie en Infrastructuur & Milieu) en de nationale sportkoepel NOC*NSF, binnen Europa bij de Europese Schietsport Federatie (ESC) en wereldwijd bij de Internationale Schietsport Federatie (ISSF) en de Muzzle Loaders Associations International Confederation (MLAIC).

Naast het behartigen van de belangen van de schietsport en alles wat daarmee te maken heeft bij externe relaties (denk ook aan de pers), verleent de KNSA uiteraard service aan haar leden op diverse terreinen.

Het lidmaatschap van de KNSA bestaat voor alle aangesloten verenigingen (en hun sportschutters) uit een gratis pakket voorzieningen, dat voor de geregistreerde schutters onder andere bestaat uit een collectieve verzekering voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand en de toezending van het bondstijdschrift "Schietsport".

Naast dit standaard servicepakket kunnen de aangesloten verenigingen (en hun sportschutters) voor allerhande zaken en diensten bij de KNSA terecht. Zo kan de KNSA adviezen geven wanneer er problemen en vragen zijn bij de aanschaf van een wapen of andere zaken met betrekking tot de Wet wapens en munitie, adviseert en bemiddelt zij bij de realisatie en de bouw van schietsportaccommodaties en voert zij, namens de verengingen of individuele schutters, gerechtelijke procedures indien deze nodig en zinvol zijn. Ook kan via de KNSA facultatief een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten tegen een zeer scherp tarief en wordt korting gegeven op de SENA- en BUMA-afdracht aan verenigingen met een kantine in eigen beheer waar muziek ten gehore wordt gebracht.

Een belangrijk deel van deze serviceverlening is het goed informeren en adviseren van de aangesloten schietverenigingen en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit daarvan. Zo verzorgt de KNSA onder andere opleidingen en cursussen, zowel op sporttechnisch als op wedstrijdorganisatorisch gebied, en leidt zij sportschutters op tot bijvoorbeeld Basistrainer (de persoon binnen de schietsportvereniging die nieuwkomers de beginselen van de schietsport leert), Trainer-B en Trainer-A. Aangesloten verenigingen kunnen tevens, indien zij dat willen, deelnemen aan het KNSA-certificeringssysteem, een project dat verenigingen helpt bij het verbeteren en waarborgen van hun eigen kwaliteit (bestuurszaken, begeleiding en training, sportontwikkeling, wetgeving, veiligheid van de accommodatie, enzovoorts).

De KNSA telt circa 680 leden (schietsportverenigingen, stichtingen, schutterijen en gilden) waarbij circa 40.000 sportschutters zijn aangesloten. De KNSA is statutair gevestigd in Amersfoort. Het bondsbureau van de Associatie bevindt zich sinds oktober 2007 in Leusden.

bottom of page